دانشگاه ها در راستای فرمایش رهبری مأموریت گرا می شوند
دانشگاه ها در راستای فرمایش رهبری مأموریت گرا می شوند

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم از اجرای طرح ماموریت گرا شدن دانشگاه ها در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری خبر داد.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم از اجرای طرح ماموریت گرا شدن دانشگاه ها در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری خبر داد.

به گزارش یوپنا به نقل از مهر، محسن شریفی گفت: ماموریت گرایی و کاربردی سازی پایان نامه ها در وزارت علوم دنبال می شود که این موضوعات ارتباط مستقیم با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع اساتید دارد.

وی افزود: در وزارت علوم ماموریت گرایی دانشگاه ها در قالب تدوین سیاست ها، برنامه ها و انجام مطالعات کاربردی در دست انجام است.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این طرح دانشگاه های کشور براساس ظرفیت نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و توانمندی زیر ساختی مورد بررسی قرار می گیرند.

شریفی گفت: همچنین وضعیت های نسبی و توانمندی های منطقه ای مانند منابع، صنایع و نیروی انسانی تحصیل کرده نیز در این طرح مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: در نهایت ظرفیت سنجی صورت خواهد گرفت و ماموریت های دانشگاه ها در منطقه خود براساس توانمندی ها تعریف می شوند.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: این طرح آغاز شده و طی یک فرآیند پیگیری و دنبال خواهد شد.

شریفی اضافه کرد: بنابراین ماموریت گرایی و تقسیم کار در دانشگاه ها شروع شده و در حال پیگیری است.