زهرا اکبری به عنوان مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر عزیزالله نژادعلی رییس دبیرخانه منطقه نه پیام نورکشور و رییس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، زهرا اکبری به عنوان مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری یوپنا یکی از سیاست های دانشگاه پیام نور در دولت تدبیر و امید به کارگیری بانوان در پست های مدیریتی می باشد که در یک سال اخیر با تغییر مدیریت این دانشگاه شتاب بیشتری گرفته است.
پس از انتصاب بانوان دیگر در پست هایی هم چون معاون آموزشی، مدیر آموزش، مدیر آزمون و ريیس مرکز، با احتساب انتصاب صورت گرفته زهرا اکبری یکصد و بیستمین بانوی مدیر می باشد که در سطح دانشگاه های پیام نور منصوب می شود.
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دارای ۳۵ هزار دانشجو، ۲۲۰ عضو علمی و ۶۰۰ کارمند اداری در بیش از ۳۰ مرمز و واحد در سطح استان می باشد.