وی در این بازدید که دکتر موسوی چلک، معاون دانشگاه پیام نور استان و جمعی از اعضای هیأت علمی و مسئول آزمایشگاه‌های استان حضور داشتند، بر ضرورت توسعه و تقویت آزمایشگاه‌ها با هدف لزوم دسترسی بهتر و مطلوب تر دانشجویان و پژوهشگران به آزمایشگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا مرکز ساری  دکتر محمود شیخ الاسلامی از آزمایشگاه نفت مرکز ساری بازدید کرد.

وی در این بازدید که دکتر موسوی چلک، معاون دانشگاه پیام نور استان و جمعی از اعضای هیأت علمی و مسئول آزمایشگاه‌های استان حضور داشتند، بر ضرورت توسعه و تقویت آزمایشگاه‌ها با هدف لزوم دسترسی بهتر و مطلوب تر دانشجویان و پژوهشگران به آزمایشگاه‌ها تأکید کرد.

دکتر تازک تبار، رئیس مرکز ساری در این بازدید با تأکید بر این که می‌بایست بودجه‌ای برای تعمیر و نگهداری و خرید مواد آزمایشگاهی تخصیص یابد، گفت: در مرکز ساری آزمایشگاه‌ها به خوبی ساماندهی شده و باید به دنبال درآمدزایی از طریق آزمایشگاه‌ها نیز باشیم.

وی همچنین اظهار داشت: در سال جاری آزمایشگاه نفت نیز در مرکز راه‌اندازی شده است و دانشجویان مراکز و واحدهای دیگر استان نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.