دکتر فراهانی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شد
دکتر فراهانی کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شد

به گزارش پرسنا، سرپرست پیشین دانشگاه پیام نور با حضور در ستاد انتخاباتی وزارت کشور کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات شد. گفتنی است وی استاد تمام پایه ۳۳ رشته مدیریت ورزش می باشد و از سوابق درخشان ایشان می توان به سرپرستی دانشگاه پیام نور، معاونت آموزشی، تحصیلات […]

165

به گزارش پرسنا، سرپرست پیشین دانشگاه پیام نور با حضور در ستاد انتخاباتی وزارت کشور کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات شد.

گفتنی است وی استاد تمام پایه ۳۳ رشته مدیریت ورزش می باشد و از سوابق درخشان ایشان می توان به سرپرستی دانشگاه پیام نور، معاونت آموزشی، تحصیلات تکملی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی، مدیریت هماهنگی مراکز بین الملل اشاره نمود.