متلک جالب یک روزنامه به جواد نکونام!
متلک جالب یک روزنامه به جواد نکونام!

با توجه به اتفاقات حاشیه ای بازی ایران – قطر، احمدرضا کاظمی در صفحه طنز روزنامه شهروند این مطلب را منتشر کرد Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-03 04:19:54Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com[/caption]

با توجه به اتفاقات حاشیه ای بازی ایران – قطر، احمدرضا کاظمی در صفحه طنز روزنامه شهروند این مطلب را منتشر کرد

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-03 04:19:54Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comImage processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-03 04:19:54Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com[/caption]