کاریکاتور | جدیدترین وضعیت تهران!
کاریکاتور | جدیدترین وضعیت تهران!

 به بهانه اتفاقات اخیر در شهر تهران، نازنین جمشیدی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

 به بهانه اتفاقات اخیر در شهر تهران، نازنین جمشیدی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

16-9-3-944414063524_1789371914639849_1691194003_n (1)