بفرما سرطان!
بفرما سرطان!

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تنباکوهای معطر تا ۵۰ برابر حد مجاز، سرب دارند و بنابراین سرطان زا بودن این تنباکوها قطعی است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تنباکوهای معطر تا ۵۰ برابر حد مجاز، سرب دارند و بنابراین سرطان زا بودن این تنباکوها قطعی است.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-07 06:47:32Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-07 06:47:32Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com