این هم آماده باش تلویزیون برای مبارزه با ماهواره!
این هم آماده باش تلویزیون برای مبارزه با ماهواره!

در حاشیه خبر «آماده باش صدا و سیما برای مبارزه با ۲۱۷ شبکه فارسی زبان ماهواره ای…» محمد رضا میرشاه ولد در روزنامه وصف صبا، این کارتون را منتشر کرد.

در حاشیه خبر «آماده باش صدا و سیما برای مبارزه با ۲۱۷ شبکه فارسی زبان ماهواره ای…» محمد رضا میرشاه ولد در روزنامه وصف صبا، این کارتون را منتشر کرد.

16-9-26-18412414359413_1765822876990418_2200530381051002880_n