طرح بخشودگی صد درصدی جرائم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان
طرح بخشودگی صد درصدی جرائم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام­نور استان همدان و به دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طرح بخشودگی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان آغاز شد.    دکتر فرهادی تصریح کرد: به موجب این طرح دانش آموختگانی که به این صندوق بدهکار بوده و به علت عدم پرداخت به موقع اقساط دارای جریمه دیرکرد هستند؛ […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام­نور استان همدان و به دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طرح بخشودگی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان آغاز شد.   

دکتر فرهادی تصریح کرد: به موجب این طرح دانش آموختگانی که به این صندوق بدهکار بوده و به علت عدم پرداخت به موقع اقساط دارای جریمه دیرکرد هستند؛ می توانند طبق تاریخ اعلام شده تا ۱۵ مهر با مراجعه به سامانه خدمات رفاه دانشجویان به آدرس www.bp.swf.ir و باز پرداخت یک جای بدهی خود را از این بخشودگی استفاده کند.