جلسه هماهنگی فی مابین تفاهم نامه دانشگاه پیام نور استان همدان با مرکز آموزش پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
جلسه هماهنگی فی مابین تفاهم نامه دانشگاه پیام نور استان همدان با مرکز آموزش پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان به همراه مدیران ستادی استان با رئیس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان دیدار کردند. دکتر صفایی با توجه به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین دانشگاه پیام […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان به همراه مدیران ستادی استان با رئیس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان دیدار کردند.

دکتر صفایی با توجه به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین دانشگاه پیام نور کشور با رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: دانشگاه پیام نور استان همدان برای اجرای مشترک فضای آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی جهت افزایش توانمندی­های اداری، فرهنگی و اجتماعی آماده همکاری است و از تمام ظرفیت خود جهت اجرای این طرح استفاده می­نماید.

سپس دکتر حسینی رئیس مرکز آموزش و پژوهش توسه و آینده­گری سازمان اعلام کرد: این مرکز تلاش خویش را در جهت افزایش توان ملی و حل مسائل علمی و پژوهشی با توجه به موضوع تفاهم نامه اقدام می نماید .