افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در مسابقات کشوری قرآن و عترت
افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان در مسابقات کشوری قرآن و عترت

مدیر اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان  در پیامی به دانشجویان افتخار آفرین این دانشگاه در مسابقات کشوری قرآن کریم تبریک گفت. صادق ذوقی گفت:براساس ارزیابی داوران جشنوراه سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین، دانشجویان حامد روستایی در بخش کتبی آشنایی با ترجمه و تفسیرقرآن کریم حائز رتبه اول […]

مدیر اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان  در پیامی به دانشجویان افتخار آفرین این دانشگاه در مسابقات کشوری قرآن کریم تبریک گفت.

صادق ذوقی گفت:براساس ارزیابی داوران جشنوراه سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین،

دانشجویان حامد روستایی در بخش کتبی آشنایی با ترجمه و تفسیرقرآن کریم حائز رتبه اول کشوری ،

محمد علی قارداشی در بخش دعا و مناجات خوان(برادران) حائز رتبه سوم کشوری

 ابوذر ظفری دربخش آیین سخنوری حائز رتبه پنجم کشوری ،

خانم معصومه بهرامی اصل در بخش دعا ومناجات خوانی (خواهران) حائز رتبه سیزدهمین کشوری شدند.