همایش فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی برگزار می‌شود
همایش فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی برگزار می‌شود

«بنیاد پیشگیری دنیای آینده» و «سازمان بهزیستی کشور» با همکاری «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات» همایش «فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی» را روزهای ۴ و  ۵ آبان ۱۳۹۵ با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت برگزار می‌کنند. به گزارش پرسنا؛ در این همایش که در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران برگزار می‌شود، به تبعات روانی […]

«بنیاد پیشگیری دنیای آینده» و «سازمان بهزیستی کشور» با همکاری «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات» همایش «فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی» را روزهای ۴ و  ۵ آبان ۱۳۹۵ با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت برگزار می‌کنند.

به گزارش پرسنا؛ در این همایش که در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران برگزار می‌شود، به تبعات روانی و اجتماعی فضای مجازی، هویت‌یابی و فرهنگ‌پذیری، روابط بین نسلی و فضای مجازی، نهاد خانواده، زنان و فضای مجازی، مدهای مداخله در ارتقای امنیت و بهره‌وری در فضای مجازی، فنون و رویکردهای تحقیقی در فضای مجازی، سواد دیجیتال و سیاستگذاری در فضای مجازی پرداخته خواهد شد.

در نظر است در این همایش، کارگاه‌هایی با عناوین «هک و امنیت در فضای مجازی»، «مبانی نظری و روش‌شناسی شبکه‌های اجتماعی»، «کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای»، «آگاه سازی نوجوانان در استفاده مطلوب از فضای مجازی»، «حریم خصوصی در جهان فناورانه» و «ساز و کارهای مواجهه با فضای مجازی» نیز برگزار شود.