(تصاویر)/ تودیع  معارفه فرمانداران پلدختر و رومشکان
(تصاویر)/ تودیع  معارفه فرمانداران پلدختر و رومشکان

آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رومشگان باحضور مهندس بازوند استاندار لرستان و دکتر ملکشاهی نماینده مردم، مدیران اداری ، نظامی و انتظامی شهرستان و فرمانداران  برگزارشد. عکاس: ایمان بیرانوند      آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان پلدختر

آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رومشگان باحضور مهندس بازوند استاندار لرستان و دکتر ملکشاهی نماینده مردم، مدیران اداری ، نظامی و انتظامی شهرستان و فرمانداران  برگزارشد.
عکاس: ایمان بیرانوند

   photo_2016-10-21_03-04-26 photo_2016-10-21_03-04-34 photo_2016-10-21_03-04-39

 

آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان پلدختر

82274454-71105901