رونمایی از کتاب حقوق ورزشی/ ضرورت آشنایی مردم با حقوق شهروندی
رونمایی از کتاب حقوق ورزشی/ ضرورت آشنایی مردم با حقوق شهروندی

رئیس کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بسیاری از مردم با حقوق ورزشی آشنا نیستند گفت: ضروری است مردم را با حقوق فردی و قانونی ورزشی آشنا کنیم. به گزارش پرسنا؛ در نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی و حقوق ورزشی که به همت دبیرخانه کنگره بین المللی حقوق شهروندی […]

رئیس کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بسیاری از مردم با حقوق ورزشی آشنا نیستند گفت: ضروری است مردم را با حقوق فردی و قانونی ورزشی آشنا کنیم.

به گزارش پرسنا؛ در نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی و حقوق ورزشی که به همت دبیرخانه کنگره بین المللی حقوق شهروندی برگزار شد افزود: اکثریت مردم کشورمان به نوعی ورزش می کنند اما متاسفانه این افراد با حقوق قانونی خود آشنا نیستند.
وی بیان کرد: بسیاری از مردم از کوچکترین عضو خانواده گرفته تا مسن ترین افراد جامعه به نوعی ورزش می کنند و اما موضوع حقوق ورزشی برای مردم بیگانه است.

به گفته شکری بسیاری از ورزشکاران ملی نیز با موضوع حقوق ورزشی آشنا نیستند و به همین منظور تصمیم گرفتم کتاب حقوق ورزشی را برای مردم کشورم انتشار دهم.

وی با بیان اینکه توسعه ورزش ملی بخش مهمی از توسعه اقتصادی و اجتماعی است تصریح کرد: سرافرازی و افتخار ملی یکی از عوامل روحیه آفرین درمیان ملت به شمار می رود که دستاوردها و پیامدهای توسعه ورزش ملی موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می شود.

مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران ادامه داد: فراهم آوردن قانون جامع ورزش و تربیت بدنی کشور، گام عمده و آغازین برای سامان دادن تلاش های گسترده و گوناگون در پهنه ورزش است.

نویسنده کتاب حقوق ورزشی در ادامه به موضوعات مهم این کتاب اشاره کرد و گفت: این کتاب حاصل دو دهه مطالعه، فعالیت و تجربه ام در حوزه حقوق ورزشی است که در هشت بخش به موضوعات گوناگون حقوق ورزشی پرداختم.

به گفته وی، شناخت محیط حقوقی ورزش، مسئولیت های قانونی در ورزش، عوامل موجهه جرائم ورزشی، مالکیت معنوی در ورزش و….. بخش های گوناگون این کتاب را تشکیل می دهد.

* آموزش حلقه مفقوده حقوق شهروندی است

در ادامه این نشست تخصصی دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی گفت: آموزش حلقه مفقوده حقوق شهروندی در کشورهای در حال توسعه است.

مونس کشاورز تصریح کرد: در کشورهای در حال توسعه به موضوع آموزش کمتر توجه شده و مردم با حقوق و تکالیف خود آشنا نیستند.

این مدرس دانشگاه با تاکید برضرورت رعایت حقوق شهروندی درابعاد مختلف، تاثیر توجه ورزش همگانی بر سلامت روحی شهروندان و در نهایت جلوگیری از بروز بسیاری جرائم که به واسطه عدم تفریحات سالم به وقوع می پیوندد پرداخت.

وی با بیان اینکه قوانین مناسبی در حوزه حقوق ورزشی در کشورمان وجود ندارد تصریح کرد: بسیاری از مردم، ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران ورزشی کشورمان با حقوق و تکالیف خود آشنا نیستند.

کشاورز با بیان اینکه باید ورزش همگانی را در جامعه توسعه دهیم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ورزش در کشورهای پیشرفته به یک صنعت و حرفه تبدیل شده و در کشور ما نیز باید با برگزاری کلاسهای آموزشی و با ارتقا سطح آگاهی مردم، ورزش را در کشورمان بصورت عملیاتی حرفه ای کنیم.

دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی یادآور شد: دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی در دو سال گذشته تلاش کرده که با برگزاری کلاسهای آموزشی مختلف مردم را با حقوق شهروندی خود در مسائل مختلف آشنا کند.

در این مراسم از کتاب حقوق ورزشی نوشته نادر شکری رونمایی شد.