آمادگی مراکز دانشگاه پیام نور استان برای خدمت رسانی به زائرین اربعین
آمادگی مراکز دانشگاه پیام نور استان برای خدمت رسانی به زائرین اربعین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان با اشاره به اینکه دانشجویان در بسیاری از فعالیت های انقلابی و دینی، پیشتاز هستند، عنوان کرد: همان گونه که دانشجویان در برنامه های بزرگی همچون اردوی راهیان نور و جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی مشارکت گسترده و […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان با اشاره به اینکه دانشجویان در بسیاری از فعالیت های انقلابی و دینی، پیشتاز هستند، عنوان کرد: همان گونه که دانشجویان در برنامه های بزرگی همچون اردوی راهیان نور و جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویی مشارکت گسترده و فعال دارند، در بحث تعظیم اربعین حسینی و حضور در راهپیمایی بزرگ روز اربعین نیز قطعاً پیشتاز خواهند بود، اما مانند تمام فعالیت های مردمی، موضوع اردوی دانشجویی اربعین نیز نیازمند ساماندهی و منسجم‌سازی است.

ایشان از امادگی مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور استان برای راه اندازی ایستگاه صلواتی و خدمت دهی به زوارخبر داد و گفت:دانشگاه های پیام نور استان همدان آماده پذیرایی زوار امام حسین(ع) می باشند.