به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان باهمت ستاد برگزاری همایش وحدت حوزه و دانشگاه، نخستین همایش وحدت حوزه و دانشگاه به میزبانی دانشگاه پیام نور تویسرکان  باحضور اساتید و مدیران حوزه و دانشگاه های تشیع وتسنن، دانشجویان و طلاب حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت در تاریخ ۲۹ آذرماه در شهرستان […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان باهمت ستاد برگزاری همایش وحدت حوزه و دانشگاه، نخستین همایش وحدت حوزه و دانشگاه به میزبانی دانشگاه پیام نور تویسرکان  باحضور اساتید و مدیران حوزه و دانشگاه های تشیع وتسنن، دانشجویان و طلاب حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت در تاریخ ۲۹ آذرماه در شهرستان تویسرکان برگزار می گردد.

این همایش پس از برگزاری نشست های تخصصی باحضور مدیران و دست اندرکاران امورفرهنگی شهرستان و پس از ۵ماه برنامه ریزی و هماهنگی با مدیران محترم حوزه و دانشگاه برگزارمی گردد