مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: تصویر گونه گربه جنگلی دریکی از شهرستان های این استان با استفاده از دوربین های تله ای ثبت شد.   به گزارش پرسنا، مهرداد فتحی بیرانوند روز دوشنبه در گفت و گوی با ایرنا افزود:این گونه کمیاب گربه سان در منطقه مهله کوه شهرستان رومشکان با استفاده از دوربین […]

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: تصویر گونه گربه جنگلی دریکی از شهرستان های این استان با استفاده از دوربین های تله ای ثبت شد.

 

به گزارش پرسنا، مهرداد فتحی بیرانوند روز دوشنبه در گفت و گوی با ایرنا افزود:این گونه کمیاب گربه سان در منطقه مهله کوه شهرستان رومشکان با استفاده از دوربین های تله ای ثبت تصویر شده است.
وی اظهار کرد: مشاهده گونه گربه جنگلی نشانگر غنای زیست محیطی در این منطقه می باشد چراکه وجود این گونه برای اکوسیستم های جنگلی الزامی است.
گربه جنگلی در مقایسه با گربه وحشی دارای بدنی بزرگتر، پاهایی بلندتر، دم کوتاه تر و گوش هایی به نسبت بزرگتر است.
در انتهای گوش های این حیوان همچنین موهای سیاه و بلندی وجود دارد و رنگ بدن این گربه در پشت بدن قهوه ای یا خاکستریِ متمایل به زرد است و زیر بدنش سفید متمایل به زرد است.
طول سر و تنه گربه جنگلی بین ۶۰ تا ۹۶ سانتی متر است و دم حیوان به تنهایی ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر طول دارد.