چهره فرهنگی دولت در وزارت ارشاد چگونه عمل خواهد کرد!؟/ رای اعتماد صالحی امیری قطعی است
چهره فرهنگی دولت در وزارت ارشاد چگونه عمل خواهد کرد!؟/ رای اعتماد صالحی امیری قطعی است

گروه فرهنگی – بعد از معرفی سه گزینه برای  وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌ها برای کسب رای اعتماد شروع شده و خیلی ها در خصوص حضور افراد معرفی شده و میزان موفقیتشان در وزارتخانه‌های متبوع اظهار نظر کرده اند. به گزارش پرسنا، […]

گروه فرهنگی – بعد از معرفی سه گزینه برای  وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌ها برای کسب رای اعتماد شروع شده و خیلی ها در خصوص حضور افراد معرفی شده و میزان موفقیتشان در وزارتخانه‌های متبوع اظهار نظر کرده اند.

به گزارش پرسنا، در این میان خیلی ها معتقدند که صالحی امیری که یکی از چهره‌های شاخص فرهنگی در دولت یازدهم و مورد وثوق دکتر روحانی می باشد و در وزارتخانه ارشاد موفق خواهد بود.

این اظهار نظرها و نگاه های خوشبینانه، خیلی از منتقدین و صاحبنظران به صالحی امیری به خاطر آرامشی است که ایشان در کارکردن دارد و نیز ارتباط خوب با رسانه ها، اهالی هنر و بدنه وزارت ارشاد است.

برخی از چهره های حاضر در وزارت ارشاد و معاونین موجود نقاط قوت وزارتخانه هستند و ایشان با آقای صالحی امیری رابطه خوبی دارند، یکی از مهمترین نقاط قوت در وزارت ارشاد، معاونت مطبوعاتی این وزارت خانه است که با اشرافی که بر فضای رسانه ای دارد و نیز ارتباط موثری که با رسانه ها برقرار کرده توانسته یکی از موفق ترین دوران مطبوعاتی در طول دوران این وزارتخانه را در دولت یازدهم فراهم نماید.

افزایش چشمگیر صدور مجوز برای رسانه ها در دولت تدبیر و امید و رسیدگی سریع به درخواستهای واصله، پاسخگویی سریع و نیز تعامل سازنده با رسانه ها از اهم اقدامات در این معاونت است.

به هر حال و با توجه به تحقیقات میدانی که پرسنا در فضای حاکم بر مجلس و نیز کارشناسان عرصه فرهنگی انجام داده است صالحی یکی از کسانی است که تقریبا کسب رای اعتمادش قطعی است و باید منتظر بمانیم تا ببینیم این چهره محجوب فرهنگی دولت چگونه می تواند از ظرفیت های موجود استفاده کرده و در بخش های مختلف این وزارتخانه مهم کارایی را بالا ببرد.