تمجید یک بازیگر ایرانی از رئیس جمهور آمریکا/عکس
تمجید یک بازیگر ایرانی از رئیس جمهور آمریکا/عکس

شبنم مقدمی تازه ترین پست خود را به تمجید از شانزدهمین رییس‌جمهور تاریخ آمریکا اختصاص داد.

به گزارش پرسنا، شبنم مقدمی در آخرین پست اینستاگرامی خود از آبراهام لینکلن شانزدهمین رییس‌جمهور تاریخ آمریکا نوشت.

 

لینکلن اولین رییس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا و فردی بود که به تاریخ سیاه برده‌داری در آن کشور پایان داد. او در آوریل ۱۸۶۵ به ضرب گلوله فردی به نام جان ویلکس بوت کشته شد. بوت از مخالفان سرسخت لغو برده‌داری و اعطای حق رای به سیاه‌پوستان رها شده از بند برده‌داری بود.

 

مقدمی همچنین تصویر بنای یادبود لینکلن به پست خود افزود و ادامه داد: «آبیِ آسمان و آب و آن دورتر. یادمان مردی که برده داری را از این سرزمین، برانداخت. و بهایش را هم داد. جانش را.

واشنگتن دی سی. ششم آبان ماه نودوپنج.