به گزار ش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان با توجه به بازه ثبت نام  و تکمیل  ظرفیت دانشگاه  بابیان اینکه روابط عمومی ها پیشانی نهادها و سازمان ها در ارتباط با مردم است گفت: کار روابط عمومی ها صرفا انعکاس اخبار دستگاه مربوطه نیست، بلکه […]

به گزار ش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان همدان دکتر صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان با توجه به بازه ثبت نام  و تکمیل  ظرفیت دانشگاه  بابیان اینکه روابط عمومی ها پیشانی نهادها و سازمان ها در ارتباط با مردم است گفت: کار روابط عمومی ها صرفا انعکاس اخبار دستگاه مربوطه نیست، بلکه باید مجموعه اطلاعات و اخباری را از بیرون دستگاه اجرایی وجامعه هدف جهت بهبود عملکرد و رضایت مندی مردم دریافت کند.

ایشان در ادامه افزود:با توجه به درخواست متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور، با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال (کارشناسی) در رشته های پذیرش صرفا با اعمال سوابق تحصیلی (بدون آزمون) برای داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام نموده یا ننموده اند، انجام می پذیردو مسئولین روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی دقیق به متقاضیان وظیفه مهمی را ایفا می نمایند